Πώς να καθαρίσετε τον εξοπλισμό άσκησης

Ο καθαρισμός του εξοπλισμού άσκησης απαιτεί μικρό χρονικό διάστημα, αλλά είναι απαραίτητο για την πρόληψη ασθενειών που μπορούν να βρεθούν σε εξοπλισμό άσκησης, όπως ο ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (MRSA), σύμφωνα με το Αμερικανικό Συμβούλιο για την Άσκηση. Τα μέλη γυμναστικής θα πρέπει να σκουπίζουν τακτικά τον εξοπλισμό άσκησης μετά τη χρήση και οι εργαζόμενοι στο γυμναστήριο θα πρέπει να απολυμαίνουν τον εξοπλισμό σε τακτική βάση. Κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού έχετε την ευκαιρία να ελέγξετε για οποιαδήποτε άλλη συντήρηση μπορεί να χρειαστείτε.

Μέλη γυμναστικής

Σκουπίστε το κομμάτι του εξοπλισμού που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε με μια πετσέτα πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Καθαρίστε κάθε περιοχή με την οποία θα έρθει σε επαφή το σώμα σας. Τα περισσότερα γυμναστήρια παρέχουν πετσέτες για προσωπική χρήση.

Γυμναστικοί υπάλληλοι

Χρησιμοποιήστε το κομμάτι του εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αν ο εξοπλισμός γίνει κηλιδώδης από τον ιδρώτα σας, σταματήστε την άσκηση αρκετή για να σκουπίσετε τις κηλίδες.

Σκουπίστε τον εξοπλισμό μόλις ολοκληρώσετε την άσκηση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σκουπίσει κάθε ιδρώτα που έχετε αφήσει στο μηχάνημα.

Πετάξτε τις πετσέτες στον κατάλληλο κάδο μέσα στο γυμναστήριο.

Ψεκάστε ένα απολυμαντικό εμπορικής ποιότητας στην επιφάνεια του εξοπλισμού γυμναστικής. Το απολυμαντικό θα πρέπει να ψεκάζεται ομοιόμορφα σε οποιαδήποτε επιφάνεια με την οποία τα μέλη του γυμναστηρίου μπορούν να έρθουν σε επαφή.

Σκουπίστε το απολυμαντικό με μια πετσέτα μίας χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι κάθε επιφάνεια έχει σκουπιστεί εντελώς. Πετάξτε την πετσέτα μιας χρήσης αφού καθαρίσετε κάθε κομμάτι του εξοπλισμού.

Επαναλάβετε τη διαδικασία απολύμανσης σε τακτική βάση ή όταν υπάρχει ατύχημα με απώλεια αίματος. Συμβουλευτείτε το τοπικό τμήμα υγείας για να καθορίσετε πόσο συχνά οι τοπικές αρχές απαιτούν τον καθαρισμό του εξοπλισμού.